Helsekontroll med ultralyd pluss

Legespesialist
Grundig og oversiktlig undersøkelse av de fleste organer og blodårer i kroppen.
Undersøkelsen utføres av spesialist i radiologi (røntgenlege) med spesielt mye erfaring innen ultralyd. Erfaring, kompetanse og godt utstyr er viktig for ultralydundersøkelse og resultatet.

Vurdering
Legen undersøker og vurderer organene en etter en, samtidig som man vurderer funnene på ultralyd opp mot eventuelle plager du har.

Man får fortløpende tilbakemelding fra spesialisten mens man blir undersøkt og til slutt for man med seg en skriftlig epikrise. Ved behov, blir man henvist videre, uten å måtte gå via andre instanser.

Spesialisten i radiologi undersøker:

 

Les mer: Om Ultralyd

Helsekontroll med ultralyd PLUSS inneholder følgende tilleggsundersøkelser:

  1. EKG (hjerterytme måling)
  2. Utvidede blodprøver
  3. Blodtrykk
  4. Høyde og vekt. BMI.
  5. Spirometri (lungefunkjsonstest)
  6. Samlet vurdering med totalrapport fra både Radiologen som utfører ultralydundersøkelsen og legen som vurderer de øvrige undersøkelse nevnt i punkt 1-5.

Bestill time

Helsekontroll med ultralyd PLUSS
Pris 4949,-

Ingen ventetid eller henvisning nødvendig