24 timers blodtrykksmåling

Det er enkelt og nyttig å måle blodtrykket på vanlig måte, altså enkeltstående blodtrykksmålinger hos fastlegen. 

Nyere forskning viser at denne målemetoden ikke er like nøyaktig som en 24 timers blodtrykksmåling og sistnevnte metode er derfor anbefalt når man skal diagnostisere og følge opp blodtrykket. 

Konsekvensen av å måle et «falskt høyt blodtrykk» er at man bruker blodtrykksmedisiner (med tilhørende risiko for bivirkninger) uten å egentlig trenge det. 

Motsatt, vil enkelte som skulle hatt diagnosen ikke få hentet ut helsegevinsten av å bruke blodtrykksmedisiner fordi diagnosen aldri ble stilt (pga. feilmålingen). 

For å finne ut hva det daglige blodtrykk er, skal man leve som normalt og opprettholde sine vanlige rutiner, de 24 timene man har på seg blodtrykksapparatet. Dette omtales også ofte som døgnmåling. 

Bestill time

24-timers Blodtrykks­måling

Pris 1890,-

Ingen ventetid eller henvisning nødvendig