Arbeids- EKG

Arbeids- EKG (A-EKG) gjøres på en spesial ergometersykkel for å undersøke hjertets
arbeidskapasitet. Her er det fokus på hjertekransåresykdom (fett- og kalkavleiringer i årene). Man får informasjon om hjertemuskelen får nok oxygenrikt blod under belastning eller om det foreligger trange partier i årene. Tegn som tyder på for lite oxygenrikt blod gir mistanke på at det kan være trange partier i årene og man vil da henvises videre til CT-hjerte (CT-koronarangiografi).
Hjerterytme, blodtrykk og puls blir også registrert.

Bestill time

Arbeids- EKG

Pris 2990,-

Ingen henvisning nødvendig

Denne undersøkelsen inngår i  Sjekk Hjertet