Oppfølging av hjerte- og karsykdom

Dette er et tilbud til personer med kjent koronararteriesykdom (koronararteriene er hjertets egne blodårer som forsyner hjertemuskelen med blod). Pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt, PCI eller fått påvist forandringer i koronarkar, har behov for oppfølging over tid for å få så god prognose som mulig samt å hindre
sykdomsforverring. Man vil ha fokus på kolesterolverdier, blodtrykk, blodsukker, røykeslutt, fysisk aktivitet, kosthold og generell livsstil. Det vil være tett samarbeid mellom lege og ernæringsfysiolog for å skreddersy den optimale oppfølgingen for deg.

Bestill time

Oppfølging av hjerte- og karsykdom

Åpningspris -20%

Pris 2449,-

Kort ventetid. Ingen henvisning nødvendig