Hals

Vi sjekker

Lymfeknuter, spyttkjertler, skjoldbruskkjertelen (knuter vurderes i sammenheng med klinikk) og blodårer samt sirkulasjon til hodet. Ultralyd av halspulsårer er en detaljert måte for å følge utvikling av kolesterol avleiringer.
Åreforkalkninger i åreveggen begynner mange år før forandringene gir symptomer. Ved behov vil sirkulasjonen og graden av stenose (innsnevring) måles. Resultatet vil legge føringer for videre oppfølging og behandling.

Gener og livsstil

Man ser at gener spiller en stor rolle og friske mennesker med normal sunn livsstil kan ha mer uttalte karforandringer enn andre som ikke lever like sunt. Derfor er det både gener og livsstil som påvirker plakkdannelser (åreforkalkniniger). Forskning viser at det kan være sammenheng mellom plakkdannelser i årene og demens. 

Risiko for demens, slag og hjertesykdom blir vurdert ut ifra funnene.

Forskning

Forskning viser at ultralydundersøkelse av blodårene gir mer nøyaktig informasjon om risiko for utvikling av demens, hjerte og karsykdommer ut over kjente risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol, overvekt, alder og kjønn.

Link til forsknings dokument åreforkalkning. 

Link til forsknings dokument AJournal.

Halspulsårer (halskar)

Halspulsåren fører oksygenrikt blod fra hjertet til hjernen. Man får meget god oversikt over innsiden av årene og man kan med moderne teknologi vurdere åreveggen og se etter fett- og kalkpåleiringer. 

Samtidig kan man måle og vurdere blodsirkulasjon og gradere stenoser (innsnevringer) i årene. Ultralyd av halspulsårer er en svært god og detaljert metode for å følge utvikling av kolesterol avleiringer. 

Åreforkalkninger i åreveggen starter mange år før forandringene gir konsekvenser i form av innsnevringer (stenoser) og økt risiko for hjerte og karsykdommer. Nyere forskning viser at ultralydundersøkelser av blodårene er mer nøyaktig for vurdering av risiko for utvikling av hjerte og karsykdommer ut over konvensjonelle risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol, alder og kjønn.

Ultralydundersøkelsen er i tillegg til skånsom, helt uten stråling i motsetning til en CT-undersøkelse. Påvisbar og omfang av påleiringer i halspulsårene og pulsårene i lyskene gir oss verdifull informasjon om din risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt.

Vil tilbyr ultralyd i Oslo 

Ved alvorlig innsnevringer (signifikante stenoser på >60-70%) vil det være indikasjon for en vurdering hos karkirurg. Ved tidlig behandling av risikofaktorene, som livsstilsendring og medisinering, kan forandringene i åreveggen holdes i sjakk og i beste fall reverseres. På denne måten kan man redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer ved å avdekke åreforandringer tidlig. 

Derfor er viktig å få veiledning og hjelp til å ta gjennomføre nødvendige livsstilsendringer og hvis nødvendig også begynne på medisiner som for eksempel blodfortynnende, kolesterolsenkende og blodtrykkssenkende.

Aorta (hovedpulsåren i magen)

Aorta transporterer oksygenrikt blod fra hjertet og ut til hele kroppen. Hovedpulsåren er normalt under 2 cm i diameter. Den kan øke i diameter med årene. Når hovedpulsårens diameter er over 3 cm kalles det for aortaaneurisme (utposning). Ultralyd er den enkleste undersøkelsen for å utelukke eller påvise en utvidelse av hovedpulsåren. Dersom man får påvist en utposning blir denne kontrollert med regelmessige ultralyder for å følge utvikling. 

Dersom utposningen vokser til cirka 5 cm i tverrdiameter, blir man henvist videre for en operasjonsvurdering ved egnet karkirurgisk avdeling.

Les om indre organer her.

Bestill time

Diagnostisk ultralydundersøkelse

Pris 1490,-

Ingen ventetid eller henvisning nødvendig

Denne undersøkelsen inngår i  helsekontroll med ultralyd