Skjoldbruskkjertel

*Nyere forskning fraråder ultralydscreening av thyroidea (skjoldbruskkjertelen) siden man fant at det hadde ingen påvisbar helseeffekt. Ca 30-40% av kvinner over 50år har forandringer i thyroidea uten symptomer. Ca 5% er palpable (kan kjennes med fingrene fra utsiden). 

Kliniske opplysininger, symptomer og funn som bør utredes med ultralyd:

 • Palpabel kul man føler vokser
 • Kjent thyroideakreft i familien
 • Tidligere strålebehandling av hodet eller halsen
 • Alder under 18 år og over 70 år (spesielt hos menn)
 • Ubehag i halsen samtidig som man har avvikende stoffskifteverdier
 • Nyoppstått hesthet, smerter eller svelgevansker
 

Ultralyd utført av en radiologer med god kompetanse, kan være avklarende for videre behandling eller oppfølging. Moderne og adekvat ultralyddiagnostikk vil i stor grad skille malignitetssuspekte knuter fra benigne (ufarlige). 

Skjoldbruskkjertel (thyroidea)

Skjoldbruskkjertelen (thyroidea) styrer metabolismen eller stoffskiftet i kroppen. Skjoldbruskkjertelen lokaliseres på fremsiden av halsen og deles opp i to, høyre lapp og venstre lapp som ligger på hver sin side av pusterøret (trachea) og kobles sammen fortil av isthmus. Den er like under huden og lar seg enkelt visualisere med ultralyd. Hevelse eller kul på halsen, er ofte en snill (benign) knute på skjoldbruskkjertelen som ikke trenger videre oppfølging. Formålet med ultralyd av skjoldbruskkjertelen er ikke å påvise tilfeldige knuter for å ta vevsprøve av disse, men å oppdage endringer i vevet som kan forklare lavt eller høyre stoffskifte, eller påvise en forstørret kjertel ved ubehag i svelget.

Med ultralyd undersøkelse vil man ofte se avvikende utseende (ekkomønster) i de tilfeller der pasienten har lavt stoffskifte, pågående eller gjennomgått thyroiditt (betennelse i skjoldbruskkjertelen). Over halvparten av alle voksne har knutedannelser i skjoldbruskkjertelen uten klinisk betydning (ufarlig) og det er kun i de tilfellene der man har symptomer eller har økt risiko for kreft i kjertelen at man bør utredes videre med vevsprøvetaking (biopsi).
Forekomsten av hypotyreose (lavt stoffskifte) øker med alder, men opptrer også hos unge voksne og da er det ofte familiært. Kvinner affiseres cirka 5 ganger mer enn menn.

De vanligste symptomene ved lavt stoffskifte er: 

 • Tretthet
 • Slapphet 
 • Fryser 
 • Får treg mage 
 • Vektoppgang og hårforandringer (tørt) 


Diagnosen stilles som regel med stoffskifte blodprøver. Endringer i skjoldbruskkjertelens struktur, knuter  og utseende kan påvises ved ultralyd i de aller fleste tilfeller av hypotyreose.

Struma betyr at skjoldbruskkjertelen er forstørret 

Skjoldbruskkjertelen består av to lapper, en på hver side av strupehodet på halsen. Hver lapp måler normalt 4-6 cm i lengden og 2 cm i bredden. Det er mange årsaker til struma, den vanligste er godartede knuter i skjoldbruskkjertelen og betennelse i skjoldbruskkjertelen. Mer sjeldne årsaker er jod mangel. 

Skjoldbruskkjertelen Struma 

Struma trenger ingen behandling så lenge knutene ikke trykker på inntilliggende stukturer som spiserøret eller luftrøret og så lenge ikke knutene gir mistanke om kreft.

Hvordan sjekke skjoldbruskkjertelen?  

Bestill time hos Sjekk Helsen spesialist i radiologi.

Bestill time for sjekk av skjoldsbruskkjertel