Forberedelser til

Undersøkelse hos oss

Forberedelser

Undersøkelser hos oss

Forberedelser til alle undersøkelser

  • Det anbefales at du møter ca 5-10 minutter før avtalt undersøkelsestid
  • Vi ønsker også at du desinfiserer hendene når du kommer inn på venteværelset og før du drar fra klinikken.
  • Ta med medisinliste.

Forberedelser til ultralyd-undersøkelser

Helsekontroll med ultralyd pluss

  • Tilnærmet full urinblære er ønskelig
  • Faste i 12 timer (ikke mat eller drikke med unntak av vann)
  • Tar du stoffskiftemedisiner skal du vente med disse til etter undersøkelsen

Helsekontroll med ultralyd og Ultralyd av abdomen

  • 3-4 timer faste før undersøkelsen (kan drikke men ikke spise)
  • Tilnærmet full urinblære er ønskelig

Ultralyd testikler og lyske

  • Tilnærmet full urinblære er ønskelig

Ultralyd metoden har begrensninger ved uttalt fedme og mye luft i tarmsystemet, noe som kan gjøre det vanskelig å få gode bilder av organene i buken. 

Foreberedelser til hjerteundersøkelser

Sjekk Hjertet og arbeids EKG

  • Ha på/med treningsklær og joggesko til arbeids EKG som gjennomføres på sykkel