Forberedelser

  • 3-4 timers faste før ultralydundersøkelse som inkluderer abdomen og bekken.
  • Tilnærmet full urinblære er ønskelig ved undersøkelse av urinblæren, prostata hos menn og lille bekken hos kvinner.
  • Ved blodprøver skal du faste i 12 timer.
  • Du skal vente med stoffskifte medisiner til etter blodprøver er tatt.
  • Ta med medisinliste.

 

Ultralyd Metoden har begrensninger ved uttalt fedme og mye luft i tarmsystemet, noe som kan gjøre det vanskelig å få gode bilder av organene i buken.

Det anbefales at du møter ca 10 minutter før avtalt undersøkelsestid, for å redusere smittefaren for deg selv og andre.

Vi ønsker også at du desinfiserer hendene når du kommer inn på venteværelse og før du drar fra klinikken.

Husk munnbind!