Forberedelser

 • 3-4 timers faste før ultralydundersøkelse som inkluderer abdomen og bekken.
 • Tilnærmet full urinblære er ønskelig ved undersøkelse av urinblæren, prostata hos menn og lille bekken hos kvinner.
 • Ved blodprøver skal du faste i 12 timer.
 • Du skal vente med stoffskifte medisiner til etter blodprøver er tatt.
 • Ta med medisinliste.

 

Ultralyd Metoden har begrensninger ved uttalt fedme og mye luft i tarmsystemet, noe som kan gjøre det vanskelig å få gode bilder av organene i buken.

Det anbefales at du møter ca 10 minutter før avtalt undersøkelsestid, for å redusere smittefaren for deg selv og andre.

Vi ønsker også at du desinfiserer hendene når du kommer inn på venteværelse og før du drar fra klinikken.

Husk munnbind!

Alle undersøkelser

 • Det anbefales at du møter ca 5-10 minutter før avtalt undersøkelsestid
 • Vi ønsker også at du desinfiserer hendene når du kommer inn på venteværelset og før du drar fra klinikken.
 • Ta med medisinliste.

Foreberedelser til ultralyd-undersøkelser

Helsekontroll med ultralyd pluss

 • Tilnærmet full urinblære er ønskelig
 • Faste i 12 timer (ikke mat eller drikke med unntak av vann)
 • Tar du stoffskiftemedisiner skal du vente med disse til etter undersøkelsen

Helsekontroll med ultralyd og Ultralyd av abdomen

 • 3-4 timer faste før undersøkelsen (kan drikke men ikke spise)
 • Tilnærmet full urinblære er ønskelig

Ultralyd testikler og lyske

 • Tilnærmet full urinblære er ønskelig

Ultralyd metoden har begrensninger ved uttalt fedme og mye luft i tarmsystemet, noe som kan gjøre det vanskelig å få gode bilder av organene i buken. 

Foreberedelser til hjerteundersøkelser

Sjekk Hjertet og arbeids EKG

 • Ha på/med treningsklær og joggesko til arbeids EKG som gjennomføres på sykkel 

Det anbefales at du møter ca 10 minutter før avtalt undersøkelsestid, for å redusere smittefaren for deg selv og andre.

Vi ønsker også at du desinfiserer hendene når du kommer inn på venteværelse og før du drar fra klinikken.

Husk munnbind! 

Har du spørsmål i forhold til forberedelser til ultralyd – ta kontakt med oss så svarer vi gjerne på dine spørsmål.