Avbestillinger

Avbestilling må skje via epost eller telefon, innen 24 timer før avtalt time. Man blir belastet full pris for timen, ved manglende avbestilling.